NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WSPARCIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 1905 Roku 20 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 048 360-01-10

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WSPARCIE"

  Radom, 1905 Roku 20 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 360 01 10
  Email: wsparcie.radom@op.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Radom, 1905 Roku 20     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • GABINET ZABIEGOWY-BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Hospicjum domowe
   Radom, 1905 Roku 20     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Radom, 1905 Roku 20     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Rehabilitacja w warunkach domowych
   Radom, 1905 Roku 20     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Radom, 1905 Roku 20     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Radom, 1905 Roku 20     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Hospicjum domowe
    Radom, 1905 Roku 20     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Hospicjum domowe dla dzieci
    Radom, 1905 Roku 20     
    Hospicjum domowe dla dzieci
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja w warunkach domowych
    Radom, 1905 Roku 20     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia medycyny pracy
    Radom, 1905 Roku 20     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy