Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REVITAL System Medyczny

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77 (40-750 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 797 60 00

Jednostki - NZOZ REVITAL System Medyczny

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REVITAL System Medyczny

  Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 797 60 00
  Email: zarzad@revital.com.pl
  Witryna: www.revital.com.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ortopedyczna (chirurgii urazowo-ortopedycznej)
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • USG - Neurologia
  • Pracownia elektrokardiografii - prób wysiłkowych
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia ultrasonografii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Pracownia ultrasonografii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia inne (EKG i holterowska)
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy (zabiegowo-diagnostyczny) Nr 1
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy(zabiegowo-diagnostyczny) Nr 2
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy (zabiegowo-diagnostyczny) Nr 3
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia antynikotynowa
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób naczyń
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia diabetologii dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologii dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia genetyczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chrób płuc
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chrób płuc dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia metaboliczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neonatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia wad postawy dla dzieci i młodzieży
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chrób wewnętrznych
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań krwi
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia spirometrii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia elektrokardiografii i holterowska
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii, echokardiografii obciążeniowej i echokardiografii przezprzełykowej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia ergometrii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologii i testu pochyleniowego (tilt-test)
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia zaburzeń oddychania w czasie snu (polisomnograficzna)
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77      Telefon: 32 797 60 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • USG - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia bólu
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej i położnej srodowiskowej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gastrologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • USG - Neurologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia onkologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia leczenia bólu
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia geriatryczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pulmonologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia diabetologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej i położnej srodowiskowej
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   • Poradnia chirurgii naczyń
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia gastrologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
   • Poradnia nefrologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia