Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Samarytanka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. Słoneczne 8 (31-957 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Nowa Huta
tel.: 12 425 86 98

Jednostki - NZOZ "Samarytanka"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Samarytanka"

  Kraków, os. Słoneczne 8 (małopolskie / powiat Kraków-Nowa Huta)
  Telefon: 12 425 86 98
  Email: fundacja@fundacjapkh.krakow.pl
  Witryna: www.fundacja.krakow.pl
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Wyjazdowa pomoc lekarska
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
  • Wyjazdowa opieka pielęgniarska
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8      Telefon: 12 425 86 98  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ortopedycznej
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia internistyczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego z wypożyczalnią sprzętu
   Kraków, os. Słoneczne 8     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii ortopedycznej
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia internistyczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia dermatologiczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia urologiczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego z wypożyczalnią sprzętu
    Kraków, os. Słoneczne 8     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Rehabilitacja medyczna