Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Pszczynie

adres: Antesa 11 (43-200 Pszczyna)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Pszczyna miasto
tel.: 32 2103021

Jednostki - NZOZ Szpital w Pszczynie

 • NZOZ Szpital w Pszczynie

  Pszczyna, Antesa 11 (śląskie / powiat Pszczyna miasto)
  Telefon: 32 2103021
  • Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
   Pszczyna, Antesa 11     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej z Chirurgią Krótkoterminową
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Odddział Neonatologiczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia Neonatologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hematologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Apteka Zakładowa
   Pszczyna, Antesa 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Endoskopii
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Udarowy
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia EEG
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Rehabilitacji
   Pszczyna, Antesa 11     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Patomorfologii
   Pszczyna, Antesa 11     
   Prosektorium
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Pszczyna, Antesa 11     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Centralna Sterylizatornia
   Pszczyna, Antesa 11     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Bank Krwi
   Pszczyna, Antesa 11     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Oddział Geriatryczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Poradnia Diabetologiczna
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej Zabiegowej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
  • Oddział Nefrologiczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Okulistyczny
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Pszczyna, Antesa 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Pszczyna, Antesa 11     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Spirometrii
   Pszczyna, Antesa 11     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Ambulatorium ogólne
   Pszczyna, Antesa 11     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Wewnętrznych II
    Pszczyna, Antesa 11     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Pszczyna, Antesa 11     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Wad Postawy
    Pszczyna, Antesa 11     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia Spirometrii
    Pszczyna, Antesa 11     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Ambulatorium ogólne
    Pszczyna, Antesa 11     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna