Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

adres: Antesa 4a (43-200 Pszczyna)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Pszczyna miasto
tel.: 32 4471004

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • SP Zakład Opieki Zdrowotnej

  Pszczyna, Antesa 4a (śląskie / powiat Pszczyna miasto)
  Telefon: 32 4471004
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chorób wewnętrznych III
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej z Chirurgią Krótkoterminową
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Blok Operacyjny
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Gabinet Chemioterapii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Neonatologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hematologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Apteka Zakładowa
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium mikrobiologiczne
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Endoskopii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia serologii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia EEG
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Spirometrii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Zakład Rehabilitacji
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Patomorfologii
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Prosektorium
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Gabinet zabiegowy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Zespół Opieki Paliatywnej Domowej
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Centralna Sterylizatornia
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Bank Krwi
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Oddział Geriatryczny
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Poradnia Diabetologiczna
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Pszczyna, Antesa 4a     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Chorób Wewnętrznych I
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Chorób Wewnętrznych II
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział chorób wewnętrznych III
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej z Chirurgią Krótkoterminową
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Neonatologiczny
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Blok Operacyjny
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Gabinet Chemioterapii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Neonatologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Urologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Hematologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Schorzeń Tarczycy
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Gastrologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Wad Postawy
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Preluksacyjna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Apteka Zakładowa
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Laboratorium mikrobiologiczne
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet Endoskopii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pracownia serologii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
   • Pracownia EKG
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Pracownia EEG
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pracownia EMG
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pracownia Cytologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Spirometrii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Zakład Rehabilitacji
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Patomorfologii
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Prosektorium
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Gabinet zabiegowy
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Poradnia Opieki Paliatywnej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Zespół Opieki Paliatywnej Domowej
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Centralna Sterylizatornia
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Bank Krwi
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Bank krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Poradnia Chorób Piersi
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Oddział Geriatryczny
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Poradnia Diabetologiczna
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Ambulatorium Ogólne
    Pszczyna, Antesa 4a     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Studzionka, Jedności 4 (śląskie / powiat Pszczyna miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Studzionka, Jedności 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Studzionka, Jedności 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zespół Poradni Stomatologicznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Goczałkowice, Wiślna 13 (śląskie / powiat Goczałkowice-Zdrój)
  • Poradnia Stomatologiczna
   Goczałkowice, Wiślna 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Goczałkowice, Wiślna 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Goczałkowice, Wiślna 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją