Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED" Jacek Antkowski, Witold Szymański

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac Wolności 17 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 54 41 15 426

Jednostki - NZOZ "UNIMED" Jacek Antkowski, Witold...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED"

  Włocławek, lac Wolności 17 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 54 41 15 426
  Email: unimedwloclawek@wp.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, lac Wolności 17      Telefon: 54 41 15 426  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyczna
   Włocławek, lac Wolności 17      Telefon: 54 41 15 426  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Włocławek, lac Wolności 17      Telefon: 54 41 15 426  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Profilaktyka stomatologiczna
   Włocławek, lac Wolności 17     
   Dział nadzoru zapobiegawczego
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Profilaktyka stomatologiczna
    Włocławek, lac Wolności 17     
    Dział nadzoru zapobiegawczego
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją