Szpital Wojewódzki

Działalność lecznicza
Szpital wielospecjalistyczny

adres: Wieniecka 49 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 054 413-18-70

Jednostki - Szpital Wojewódzki

 • Szpital Wojewódzki

  Włocławek, Wieniecka 49 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 054 413-18-70
  Email: szpital_woj@poczta.fm
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Dziecięcy Obserwacyjny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Dermatologiczny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Kardiologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Neurochirurgii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Neonatologiczny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Okulistyki
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Zakład Rehabilitacji
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Radiologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Dział anestezjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Zakład Analityki
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Higieny Szpitalnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Apteka
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi z Pracownią Serologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Bank krwi
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Hematologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Kontroli Stymulatorów
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Główna Izba Przyjęć
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Główny Blok Operacyjny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Pulmunologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Stymulatorów
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii i Testów Obciążeniowych Echo
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia Telemedycyny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Badań Zaburzeń Równowagi
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Laseroterapii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopowa
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby płuc
  • Pracownia Spirometryczna z Pletyzmografią
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby płuc
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Fizjoterapii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • II Oddział Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Nefrologii i Dializoterapii
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Obserwacyjnp - Zakaźny
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Pulmunologii , Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Zakład Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Internistyczno - Konsultacyjna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Nefrologiczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Włocławek, Wieniecka 49     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • II Oddział Chirurgii Ogólnej
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Nefrologii i Dializoterapii
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oddział Obserwacyjnp - Zakaźny
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział Pulmunologii , Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Zakład Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
    • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Zespół domowego leczenia tlenem
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Internistyczno - Konsultacyjna
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Nefrologiczna
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Pediatryczna
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Włocławek, Wieniecka 49     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna