Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "USTRONIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wyścigowa 12 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 048 366-53-76
email: bodm@op.pl

Jednostki - NZOZ "USTRONIE"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "USTRONIE"

  Radom, Wyścigowa 12 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 366-53-76
  Email: bodm@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia połozniczo-ginekologiczna
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 048 366-53-76  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, Wyścigowa 12      Telefon: 48-366-53-76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Radom, Wyścigowa 12     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    Radom, Wyścigowa 12     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa