Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "WITAMED"

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: leja Legionów 3 (25-328 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 343 40 30

Jednostki - NZOZ "WITAMED"

 • Zakład Opieki Specjalistycznej

  Kielce, leja Legionów 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 343 40 30
  Email: biuro@witamed.pl
  Witryna: www.witamed.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diabetologia
  • Gabinet Konsultacyjny
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Gabinet Terapii Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Nad Chorymi Z Cukrzycą
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Gabinet Edukacyjny-Dietetyczny
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Punkt Pobrań Krwi Do Badań
   Kielce, leja Legionów 3      Telefon: 41 343 40 30  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diabetologia