Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Metabolik"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: nna Na Stoku 63 A (25-437 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 362 66 94

Jednostki - NZOZ "Metabolik"

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Kielce, nna Na Stoku 63 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 362 66 94
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Pracownia USG
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Punkt Pobrań Krwi
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 94  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
  • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • USG
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Andrologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Osteoporozy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Antynikotynowa
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Osteoporozy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Okulistyczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • USG
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Wad Postawy
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Andrologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • USG
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • USG
   • Poradnia Diabetologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Osteoporozy
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia Antynikotynowa
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia Wad Postawy
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Osteoporozy
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Andrologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • USG - Endokrynologia
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Psychologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Poradnia Wad Postawy
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia