Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Kobieta"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kamiennogórska 10 (54-034 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 354-32-92

Jednostki - NZOZ "Zdrowa Kobieta"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Kobieta"

  Wrocław, Kamiennogórska 10 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 725-57-64
  Email: studzinska@post.pl
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia osteoporozy
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradania dermatologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endykrynologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia wad postawy
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia patologii ciązy
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pediatryczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia leczenia uzależnien
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Nefrologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia immunologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia USG
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział kardiologiczny
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział ginekologiczny - położniczy
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgiczny
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Oddział onkologiczny
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział otolaryngologii
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział urologiczny
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Kamiennogórska 10     
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Kobieta" Filia Nr 1

  Wierzbno, Wierzbno 57a
  Telefon: 071 313-13-88
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza
   Wierzbno, Wierzbno 57a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy
   Wierzbno, Wierzbno 57a     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Kobieta"

  Milicz, Kopernika 3 (dolnośląskie / powiat Milicz miasto)
  Telefon: 071 354-32-92
  Email: studzinska-kalota@poczta.onet.pl
  • Poradnia leczenia bólu
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia endokrynologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno położnicza
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia gstroenterologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia nadciśnienia tetniczego
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy
   Milicz, Kopernika 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet położnej srodowiskowo rodzinnej
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Milicz, Kopernika 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Punkt szczepień
   Milicz, Kopernika 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia genetyczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnai otolaryngologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia immunologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia hematologiczna
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy
   Milicz, Kopernika 3     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Milicz, Kopernika 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa