Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: gen. Romualda Traugutta 116 (50-420 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 78-90-236

Jednostki - Szpital

 • Oddziały

  Wrocław, Traugutta 116 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Oddział kardiologiczny
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890380  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddzial toksykologiczny
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890342  
   Oddział toksykologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890235  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej I
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890387  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii I
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890342  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890231  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział neurologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890241  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890165  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej I
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890387  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział neurochirurgiczny
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890258  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej II
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602006  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/783602007  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej II
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602235  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602006  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602093  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602093  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602007  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Plastycznej
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/3602238  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział rehabilitacji
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890282  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890338  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy
   Wrocław, Traugutta 116      Telefon: 71/7890338  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział otolaryngologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym (oddział kliniczny)
   Wrocław, Traugutta 116     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział neurochirurgii (oddział kliniczny)
   Wrocław, Traugutta 116     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział rehabilitacji
   Wrocław, Traugutta 116     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dla chorych ze stwardnieniem rozsianym
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Wrocław, Traugutta 116     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia lipidowa i promocji zdrowia
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia elektrostymulacji serca
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna konsultacyjna
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Traugutta 116     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii twarzowo - szczękowej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 116     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Dział rehabilitacji leczniczej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Wrocław, Traugutta 116     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział otolaryngologii dziecięcej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym (oddział kliniczny)
    Wrocław, Traugutta 116     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział neurochirurgii (oddział kliniczny)
    Wrocław, Traugutta 116     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oddział rehabilitacji
    Wrocław, Traugutta 116     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia dla chorych ze stwardnieniem rozsianym
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Otolaryngologiczny
    Wrocław, Traugutta 116     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia lipidowa i promocji zdrowia
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia elektrostymulacji serca
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia otolaryngologii dziecięcej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia ginekologiczna konsultacyjna
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia psychologiczna
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet zabiegowy
    Wrocław, Traugutta 116     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Poradnia onkologiczna
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia urologiczna
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia chirurgii twarzowo - szczękowej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Wrocław, Traugutta 116     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Dział rehabilitacji leczniczej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
    Wrocław, Traugutta 116     
    Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Izby Przyjęć

  Wrocław, Wiśniowa 36 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Izba Przyjęć Planowych
   Wrocław, Wiśniowa 36      Telefon: 71/7890162  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Centralna Izba Przyjęć
   Wrocław, Wiśniowa 36      Telefon: 71/3602003  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Onkologia kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia plastyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Izba Przyjęć Toksykologiczna
   Wrocław, Wiśniowa 36      Telefon: 71/7890342  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Toksykologia kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć Urazowo-Ortopedyczna
   Wrocław, Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba Przyjęć Otolaryngologiczna
   Wrocław, Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Dział Rehabilitacji Leczniczej
   Wrocław, Wiśniowa 36     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć Urazowo-Ortopedyczna
    Wrocław, Wiśniowa 36     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Izba Przyjęć Otolaryngologiczna
    Wrocław, Wiśniowa 36     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Dział Rehabilitacji Leczniczej
    Wrocław, Wiśniowa 36     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Sztabowa 93 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Pracownie diagnostyczne i zabiegowe

  Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Pracownia Hemodynamiki
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890298  
   Pracownia hemodynamiki
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Dział Radiologii
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/3602014  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrofizjologii
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890338  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia stymulacji serca
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890338  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
 • Działalność pomocnicza

  Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Centralny Blok Operacyjny I
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890267  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział higieny i epidemiologii
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890287  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Apteka
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890382  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia I
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/7890226  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka II
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/3602019  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia II
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/3602081  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Centralny Blok Operacyjny II
   Wrocław, gen. Romualda Traugutta 116      Telefon: 71/3602248  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu