NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "OMNIA" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Królewiecka 195 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 611 02 78

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych "OMNIA" s.c.

  Elbląg, Królewiecka 195 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 611 02 78
  Email: omniaelblag@o2.pl
  • poradnia POZ
   Elbląg, Królewiecka 195      Telefon: 55 611 02 78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Elbląg, Królewiecka 195      Telefon: 55 611 02 78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, Królewiecka 195      Telefon: 55 611 02 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • punkt szczepień
   Elbląg, Królewiecka 195      Telefon: 55 611 02 78  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej.
   Elbląg, Królewiecka 195     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej.
    Elbląg, Królewiecka 195     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna