PORADNIE WOJEWÓDZKIE W ELBLĄGU

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Królewiecka 146 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 239 59 00

Jednostki - PORADNIE WOJEWÓDZKIE W ELBLĄGU

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

  Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 239 59 00
  Email: wszz@szpital.elblag.pl
  Witryna: www.szpital.elblag.pl
  • pracownia endoskopii gastroenterologicznej
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Poradnie, Pracownie

  Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 239 59 00
  Email: wszz@szpital.elblag.pl
  Witryna: www.szpital.elblag.pl
  • pracownia EEG
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • pracownia EKG
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • poradnia konsultacyjna okulistyczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia endokrynologiczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia urologiczna z pracownią uroflowmetryczną
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Inne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • ośrodek domowego leczenia tlenem
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • poradnia ryzyka okołoporodowego
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • poradnia reumatologiczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • poradnia chirurgii naczyniowej
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dzieci
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • ambulatorium chirurgiczne
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia konsultacyjna laryngologiczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia udarowa
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia leczenia jaskry
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia konsultacyjna położniczo-ginekologiczna
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • szkoła rodzenia
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia laserowa
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • poradnia cukrzycowo-siatkówkowa
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • pracownia mammografii
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia patologii ciąży
   Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia patologii ciąży
    Elbląg, ul. Królewiecka 146     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
 • Zakłady, Laboratoria

  Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 239 59 00
  Email: wszz@szpital.elblag.pl
  Witryna: www.szpital.elblag.pl
  • zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • zakład radiologii
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • laboratorium bakteriologiczne
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • zakład rehabilitacji
   Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia