Niepubliczny Zakład Rehabilitacji "PANGLOS"

adres: Bp. Dominika 41/16 (81-402 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 0 58 622-62-61

Jednostki - Niepubliczny Zakład Rehabilitacji...

 • Niepubliczny Zakład Rehabilitacji "PANGLOS"

  Gdynia, Bp. Dominika 41/16 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 0 58 622-62-61
  Email: ironeusz@wp.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia logopedyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Inna komórka dział. med. (muzykoterapia,ergoterapia)
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Geriatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychoterapii
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego /domowego/
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy
   Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia psychoterapii
    Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół leczenia środowiskowego /domowego/
    Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zakład opiekuńczo-leczniczy
    Gdynia, Bp. Dominika 41/16     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna