Poliklinika "evi-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bp. Dominika 16-22 (81-402 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 622 95 10/11

Jednostki - Poliklinika "evi-MED"

 • Poliklinika "evi-MED"

  Gdynia, Bp. Dominika 16-22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 622 95 10/11
  Email: evimed@evi-med.pl
  Witryna: www.evi-med.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycy pracy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgi ogólnej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia nadcisnienia tętniczego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Patomorfologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób płuc
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dziecięcej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Diagnostyka obrazowa - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • Diagnostyka obrazowa - Alergologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Diagnostyka obrazowa - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Ortodoncja
   • Rentgenodiagnostyka - Periodontologia
   • Rentgenodiagnostyka - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 622 95 10/11  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 60  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22      Telefon: 58 662 04 44  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia nefrologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia proktologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Szkoła rodzenia
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
  • Poradnia gastrologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
  • Poradnia gastrologiczna
   Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia stomatologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia nefrologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • USG - Nefrologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia proktologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • USG - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Poradnia dermatologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • USG - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Szkoła rodzenia
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Szkoła rodzenia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia osteoporozy
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   • Poradnia gastrologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22     
   • Poradnia gastrologiczna
    Gdynia, Bp. Dominika 16-22