Niepubliczny Zakład Specjalistycznej i Pielęgniarskiej Opieki Zdrowotnej "MEDYK"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zagorzynek 34 (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz
tel.: 62 501 24 34

Jednostki - Niepubliczny Zakład Specjalistycznej...

 • NZSiPOZ "MEDYK" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kalisz, Podkowińskiego 2 (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Domowa
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Terapii Uzależnień
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Paliatywna z Opieką Domową
   Kalisz, Podkowińskiego 2     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • NZSiPOZ "MEDYK"

  Kalisz, Zagorzynek 34 (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  Telefon: 62 501 24 34
  Email: gomax.polska@gmail.com
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Kalisz, Zagorzynek 34      Telefon: 62 501 24 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Logopedyczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Zespół Domowej Opieki Długoterminowej Dla Dzieci i Dorosłych
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Hospicjum domowe
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kalisz, Zagorzynek 34      Telefon: 62 501 24 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Pielęgniarskie Domowa Opieka Długoterminowa
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Rehabilitacji Domowej
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Terapii Uzależnień
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Paliatywna z opieką domową
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia metaboliczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół leczenia tlenem
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Leczenia Ran
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół Domowej Opieki Długoterminowej Dla Dzieci i Dorosłych
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia nefrologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia kardiologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kalisz, Zagorzynek 34     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarskie Domowa Opieka Długoterminowa
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki POZ
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Poradnia Rehabilitacji Domowej
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Terapii Uzależnień
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Paliatywna z opieką domową
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia metaboliczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Zespół leczenia tlenem
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia domowego leczenia tlenem
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Leczenia Ran
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zespół Domowej Opieki Długoterminowej Dla Dzieci i Dorosłych
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pulmonologiczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia nefrologiczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia kardiologiczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kalisz, Zagorzynek 34     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia