NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron-Michalik

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Kilińskiego 3 A (43-200 Pszczyna)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Pszczyna miasto
tel.: 32 21 00 300

Jednostki - NZOZ Centrum Gabinetów...

 • Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron-Michalik

  Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A (śląskie / powiat Pszczyna miasto)
  Telefon: 32 21 00 300
  Email: info@cgs-pszczyna.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pediatryczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia internistyczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny naturalnej
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia kardiologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia urologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia ortopedyczna (konsultacyjna)
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń (konsultacyjna)
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia psychologiczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacyjna)
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej (konsultacyjna)
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A      Telefon: 32 21 00 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 3 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria