NZOZ "Medycyna Rodzinna"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 52 (80-180 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 304-84-22

Jednostki - NZOZ "Medycyna Rodzinna"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna"

  Gdańsk, Warszawska 52 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 304-84-22
  Email: nzoz.medycyna.rodzinna@wp.pl
  Witryna: www.gdansk.medrod.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 683 25 26  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 683 25 26  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 683 25 26  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 683 25 26  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 84 22  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 304 48 22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Warszawska 52      Telefon: 58 683 25 26  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia konsultacyjna pediatryczna
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia konsultacyjna internistyczna
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki środ.-rodz.
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środ.-rodz.
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Warszawska 52     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia konsultacyjna pediatryczna
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia konsultacyjna internistyczna
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet zabiegowy
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia medycyny rodzinnej
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet pielęgniarki środ.-rodz.
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środ.-rodz.
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Gabinet zabiegowy
    Gdańsk, Warszawska 52     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze