NZOZ "Nucleus" Maria Pawińska - Proniewska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kobielska 13 (04-359 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 610 84 16

Jednostki - NZOZ "Nucleus" Maria Pawińska -...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nucleus" Przychodnia Specjalistyczna Filia Nr 1

  Warszawa, Stoczkowska 13 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 610 79 48
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Immunologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej POZ
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Geriatryczny Zespół Opieki Domowej
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Dzienny Ośrodek Opieki Geriatrycznej
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Onkologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Warszawa, Stoczkowska 13      Telefon: 22 610 79 48  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nucleus" Przychodnia Specjalistyczna

  Warszawa, Kobielska 13 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 610 84 16
  Email: Malgven@tlen.pl
  Witryna: www.nucleus.waw.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Immunologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej POZ
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Geriatryczny Zespół Opieki Domowej
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Dzienny Ośrodek Opieki Geriatrycznej
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Onkologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Ginekologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Krioterapii
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 22 610 84 16  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 226108416  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Kobielska 13      Telefon: 226108416  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
 • Rehabilitacja Kobielska

  Warszawa, ul. Kobielska 17 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 223702063
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Dział kinezyterapii
   Warszawa, ul. Kobielska 17     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna