NZOZ Przychodnia "OGRODY"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ogrody 21 (85-870 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 523620910

Jednostki - NZOZ Przychodnia "OGRODY"

 • NZOZ Przychodnia "OGRODY"

  Bydgoszcz, Ogrody 21 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 36 20 910
  Email: przychodniaogrody@scs.com.pl
  • Poradnia Ogólna
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Profilaktyki i Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 10 885  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 37 11 326  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Stomatologiczny
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 37 11 326  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Położnej POZ
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Stomatologiczny
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 910  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 913  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 913  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Bydgoszcz, Ogrody 21      Telefon: 52 36 20 913  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna