Ośrodek Leczenia Uzależnień

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Różewiec 1 (11-600 Węgorzewo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Węgorzewo obszar wiejski
tel.: 87 427 60 39; 87 427 60 68

Jednostki - Ośrodek Leczenia Uzależnień

 • Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SPZOZ

  Węgorzewo, Różewiec 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo obszar wiejski)
  Telefon: 87 427 60 39; 87 427 60 68
  Email: doren@doren.pl
  Witryna: www.doren.pl
  • oddział /ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   Węgorzewo, Różewiec 1      Telefon: 87 427 60 39  
   Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział /ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
   Węgorzewo, Różewiec 1      Telefon: 87 427 60 39  
   Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział długoterminowej rehabilitacji uzależnionych od środków psychoaktywnych
   Węgorzewo, Różewiec 1     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • ośrodek leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
   Węgorzewo, Różewiec 1     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział długoterminowej rehabilitacji uzależnionych od środków psychoaktywnych
    Węgorzewo, Różewiec 1     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • ośrodek leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
    Węgorzewo, Różewiec 1     
    Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria