OŚRODEK ZDROWIA RODZINA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wiejska 2 A (14-200 Iława)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Iława
tel.: 89 649 22 60

Jednostki - OŚRODEK ZDROWIA RODZINA

 • Ośrodek Zdrowia Rodzina

  Iława, Wiejska 2A (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 649 22 60
  Email: rodzina@poczta.internetdsl.pl
  • poradnia lekarza poz
   Iława, Wiejska 2A      Telefon: 89 649 22 60  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia rehabilitacyjna
   Iława, Wiejska 2A      Telefon: 89 649 22 60  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • dział fizjoterapii
   Iława, Wiejska 2A      Telefon: 89 648 24 87  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • punkt szczepień
   Iława, Wiejska 2A      Telefon: 89 649 22 60  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • gabinet zabiegowy
   Iława, Wiejska 2A      Telefon: 89 649 22 60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Iława, Wiejska 2A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia reumatologiczna
   Iława, Wiejska 2A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Iława, Wiejska 2A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia psychiatryczna
   Iława, Wiejska 2A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • gabinet położnej środowiskowej POZ
   Iława, Wiejska 2A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • ośrodek rehabilitacji dziennej
    Iława, Wiejska 2A     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia reumatologiczna
    Iława, Wiejska 2A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • poradnia gastroenterologiczna
    Iława, Wiejska 2A     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • poradnia psychiatryczna
    Iława, Wiejska 2A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • gabinet położnej środowiskowej POZ
    Iława, Wiejska 2A     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia Rodzina filia w Ząbrowie

  Ząbrowo, Ząbrowo 44b (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 648 11 67
  Email: rodzina@poczta.internetdsl.pl
  • poradnia lekarza poz
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia fizjoterapii
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • poradnia położniczo-ginekologiczna
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet położnej- środowiskowej rodzinnej
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • gabinet medycyny szkolnej
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet zabiegowy
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ząbrowo, Ząbrowo 44b      Telefon: 89 648 11 67  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
 • Ośrodek Zdrowia Rodzina filia w Rudzienicach

  Rudzienice, Sportowa 5 (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 640 22 25
  Email: rodzina@poczta.internetdsl.pl
  • poradnia lekarza poz
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet medycyny szkolnej
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • punkt szczepień
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • gabinet zabiegowy
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Rudzienice, Sportowa 5      Telefon: 89 640 22 25  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
 • "Ośrodek Zdrowia Rodzina" Sp. zo.o. filia w Siemianach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiany, Siemiany 5 (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  • punkt lekarski
   Siemiany, Siemiany 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Siemiany, Siemiany 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna