Samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA ZATORZE Brygida Gulda

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lotnicza 51 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 233 65 74

Jednostki - Samodzielny Niepubliczny Zakład...

 • SNZPOZ Przychodnia Zatorze Brygida Gulda

  Elbląg, ul. Lotnicza 51 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 233 65 74
  Email: zatorze@poczta.onet.pl
  Witryna: www.zatorze.home.pl
  • punkt szczepień
   Elbląg, ul. Lotnicza 51      Telefon: 55 233 65 74  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • poradnia lekarza rodzinnego
   Elbląg, ul. Lotnicza 51      Telefon: 55 233 65 74  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Elbląg, ul. Lotnicza 51      Telefon: 55 233 65 74  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Elbląg, ul. Lotnicza 51      Telefon: 55 233 65 74  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • poradnia chorób wewnętrznych (gabinet internistyczny)
   Elbląg, ul. Lotnicza 51     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Elbląg, ul. Lotnicza 51     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chorób wewnętrznych (gabinet internistyczny)
    Elbląg, ul. Lotnicza 51     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
    Elbląg, ul. Lotnicza 51     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna