POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SP. Z O.O. - SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26 (56-100 Wołów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wołów miasto
tel.: 71 / 380 58 01

Jednostki - POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE...

 • Szpital

  Wołów, Inwalidów Wojennych 26 (dolnośląskie / powiat Wołów miasto)
  Telefon: 71 380 58 01
  Email: sekretariat@pcm-wolow.pl
  Witryna: www.pcmwolow.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział rehabilitacyjny
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neonatologiczny
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział ginekologiczno - położniczy
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć szpitala
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Ambulatorium ogólne
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Blok operacyjny
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia endoskopii
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka szpitalna
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Sterylizatornia
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Sterylizatornia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Chłodnia
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Leczenie jednego dnia - Zespół chirurgii "jednego dnia" w zakresie okulistyki
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26      Telefon: 71 380 58 01  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wołów, Inwalidów Wojennych 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa