POZ PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO "MEDICUS I" -LEKARZE K.BARANOWSKI I PARTNERZY

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Królewiecka 195 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 234 54 64

Jednostki - POZ PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU...

 • POZ PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO "MEDICUS I" -LEKARZE K.BARANOWSKI I PARTNERZY

  Elbląg, ul. Królewiecka 195 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 234 54 64
  Email: medicus-1@wp.pl
  • poradnia poz
   Elbląg, ul. Królewiecka 195      Telefon: 55 234 54 64  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Elbląg, ul. Królewiecka 195      Telefon: 55 234 54 64  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Królewiecka 195      Telefon: 55 234 54 64  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Elbląg, ul. Królewiecka 195      Telefon: 55 234 54 64  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Elbląg, ul. Królewiecka 195     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
    Elbląg, ul. Królewiecka 195     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna