Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Bujnowska - Fedak

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Syrokomli 1 (51-141 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 326-02-03

Jednostki - Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria...

 • Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Bujnowska - Fedak

  Wrocław, Syrokomli 1 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 326-02-03
  Email: mbujnowska@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Syrokomli 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Syrokomli 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Syrokomli 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Syrokomli 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna