Przedsiębiorstwo Świadczeń Ambulatoryjnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mariana Langiewicza 2 (25-381 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 361 55 25

Jednostki - Przedsiębiorstwo Świadczeń...

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Kielce, Langiewicza 2 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 361 55 25
  Email: szd@chok.kielce.pl
  Witryna: www.chok.kielce.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Anestezjologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Płuc
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neonatologii
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Gabinet Psychologiczny
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Dział Fizjoterapii
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii
   Kielce, Langiewicza 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Foniatryczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Kielce, Langiewicza 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia Po Przebytych Neuroinfekcjach
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Schorzeń Jelitowych
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia chorób jelitowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
  • Poradnia Konsultacyjna Szczepień dla Dzieci
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia leczenia bólu dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Dział Fizjoterapii
   Kielce, Langiewicza 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Fizjoterapii
    Kielce, Langiewicza 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Hematologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia hematologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia Nefrologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia leczenia zeza dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Foniatryczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Hepatologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia hepatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Medycyny Szkolnej
    Kielce, Langiewicza 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia Po Przebytych Neuroinfekcjach
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Patologii Noworodka
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Neonatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Schorzeń Jelitowych
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia chorób jelitowych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia leczenia zeza dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
   • Poradnia Konsultacyjna Szczepień dla Dzieci
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Onkologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia leczenia bólu dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Logopedyczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Dział Fizjoterapii
    Kielce, Langiewicza 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Okulistyczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Nefrologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
 • Pracownie

  Kielce, Langiewicza 2 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 361 55 25
  Email: szd@chok.kielce.pl
  Witryna: www.chok.kielce.pl
  • Pracownia Echa i Holtera
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Badań Spirometrycznych
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Testów Alergologicznych i Badań Chlorków w Pocie
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Pracownia EEG
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Endoskopii
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 87 18  
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
  • Dział Diagnostyki Obrazowej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 335 18 19  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia USG
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiczna
   Kielce, Langiewicza 2      Telefon: 41 361 55 25  
   Pracownia urodynamiczna dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
  • Pracownia Urodynamiki i Manometrii
   Kielce, Langiewicza 2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Anatomopatologiczna
   Kielce, Langiewicza 2     
   Pracownie inne
   • Usługi lecznicze - Patomorfologia
  • Pracownia RTG i USG
   Kielce, Langiewicza 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Analityczne
   Kielce, Langiewicza 2     
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
   Kielce, Langiewicza 2     
  • Pracownia EEG
   Kielce, Langiewicza 2     
  • Pracownia ECHO
   Kielce, Langiewicza 2     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Urodynamiki i Manometrii
    Kielce, Langiewicza 2     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Anatomopatologiczna
    Kielce, Langiewicza 2     
    Pracownie inne
    • Usługi lecznicze - Patomorfologia
   • Pracownia RTG i USG
    Kielce, Langiewicza 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Laboratorium Analityczne
    Kielce, Langiewicza 2     
   • Laboratorium Mikrobiologiczne
    Kielce, Langiewicza 2     
   • Pracownia EEG
    Kielce, Langiewicza 2     
   • Pracownia ECHO
    Kielce, Langiewicza 2