Przychodnia Centrum Onkologii - Instytut Oddziału w Gliwicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (44-101 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 2788666

Jednostki - Przychodnia Centrum Onkologii -...

 • Przychodnia Przykliniczna

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Przychodnia Przykliniczna
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1 Poradni Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2 Poradni Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 032 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 3 Poradni Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Piersi
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1 Poradni Chirurgii Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2 Poradni Chirurgii Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologii Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chemioterapii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 032 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Transplantacyjnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 032 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1 Poradni Endoskopowej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 032 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2 Poradni Endoskopowej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 032 2788666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Chemioterapii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Transplantacyjna
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Endoskopowa
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Centrum Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Onkologia kliniczna
 • Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki PET

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Zakład Diagnostyki PET
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiofarmacja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiofarmacja
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiofarmacja
  • Samodzielna Pracownia Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiofarmacja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiofarmacja
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiofarmacja
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii i Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia mammografii
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Radiodiagnostyki i Ultrasonografii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Mobilna Pracownia Mammografii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
 • Zakład Patologii Nowotworów

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Zakład Patologii Nowotworów
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemii
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Pracownia Patologii Molekularnej
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania molekularne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Prosektura
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
 • Pracownia Rehabilitacyjna

  Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2788666
  Email: onkologia@io.gliwice.pl
  Witryna: www.io.gliwice.pl
  • Pracownia Rehabilitacyjna
   Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15      Telefon: 32 2788666  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)