Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 13 (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7204641;7528361
www:

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia

  Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  Telefon: 95 7225323
  Email: sekretariat@zoz-olk.pl
  Witryna: zoz-olk
  • Poradnia dermatologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ortodontyczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej /RTG/
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny sportowej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia proktologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt pobrań krwi
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia hematologiczna
    Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Gorzów Wielkopolski, Dworcowa 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna