Przychodnia Hipokrates w Biskupcu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Adama Mickiewicza 12 B (11-300 Biskupiec)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Biskupiec miasto
tel.: 89 513 20 48

Jednostki - Przychodnia Hipokrates w Biskupcu

 • Przychodnia Hipokrates w Biskupcu

  Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  Telefon: 89 513 20 48
  Email: non_nocere@poczta.onet.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej POZ
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • poradnia leczenia bólu
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • poradnia neurologiczna
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Biskupiec, Adama Mickiewicza 12 B      Telefon: 89 513 20 48  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej