Przychodnia "SANO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sopocka 6 (44-164 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 27 01 225

Jednostki - Przychodnia "SANO" spółka z...

 • Przychodnia "SANO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Gliwice, ul. Sopocka 6 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 27 01 225
  Email: nzoz_sano@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Sopocka 6      Telefon: 32 27 01 225  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gliwice, ul. Sopocka 6      Telefon: 32 27 01 225  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gliwice, ul. Sopocka 6      Telefon: 32 27 01 225  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Gliwice, ul. Sopocka 6      Telefon: 32 27 01 225  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gliwice, ul. Sopocka 6      Telefon: 32 27 01 225  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Sopocka 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Gliwice, ul. Sopocka 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Sopocka 6     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Gliwice, ul. Sopocka 6     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna