Przychodnia Specjalistyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stanisława Staszica 4 (37-450 Stalowa Wola)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Stalowa Wola
tel.: 15 84 33 265

Jednostki - Przychodnia Specjalistyczna

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  Telefon: 15 84 33 265
  Email: sekretariat@szpital-stw.com
  Witryna: www.szpital-stw.com
  • Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 67  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 23  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 03  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Okulistyczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 44  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 30  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Hepatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 50  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 52  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 37  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Wad Postawy u Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 09  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Pulmonologii Dziecięcej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Nefrologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 23  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Poradnia Urologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 86  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 91  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Osteoporozy
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 09  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neonatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 312 05  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 95  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Laktacyjna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 95  
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 39  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 39  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 19  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 52  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 91  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 09  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 51  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 52  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 84 33 223  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Ortopedycznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 09  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Odwykowa
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna i leczenia osteoporozy
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zakładowa i Medycyny Pracy
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Laryngologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia P/Gruźlicza i Chorób Płuc
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Konsultacyjna dla Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia dla Kobiet
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chemioterapii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Odwykowa
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Reumatologiczna i leczenia osteoporozy
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Chirurgiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Zakładowa i Medycyny Pracy
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Laryngologiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia P/Gruźlicza i Chorób Płuc
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Alergologiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Leczenia Zeza
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Konsultacyjna dla Dzieci
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Patologii Noworodka
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia dla Kobiet
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Laryngologiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Chemioterapii
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Hematologiczna
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia