Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Stanisława Staszica 4 (37-450 Stalowa Wola)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Stalowa Wola
tel.: 15 84 33 205

Jednostki - Szpital Specjalistyczny

 • Szpital Specjalistyczny

  Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  Telefon: 15 84 33 205
  Email: sekretariat@szpital-stw.com
  Witryna: www.szpital-stw.com
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 18 843 33 27  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Okulistyczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 09  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 90  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Dermatologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 74  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Apteka Szpitalna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 67  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Inne - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Anatomii i Patomorfologii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 73  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Oddział Pediatryczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 18  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Neonatologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 44  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 26  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 32  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otorynolaryngologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 88  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 85  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Sterylizatornia
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 50  
  • Pracownie Diagnostyczne
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
  • Szkoła Rodzenia
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 26  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 93  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Dział Żywności i Żywienia
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 19  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej
  • Pracownia Endoskopowa
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 49  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie Diagnostyki Obrazowej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 34  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 22  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EEG
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EEG dla Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 42  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EKG
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 61  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 06  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 34  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 28  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 20  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Prób Czynnościowych
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Absynencyjnych (Detoksykacji)
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 06  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia USG dla Dzieci
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 29  
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 05  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Oddział Nefrologii i Dializoterapii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 99  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 35  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Dział Transportu Sanitarnego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 16  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 97  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 3 04  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 35  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 35  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Angiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mikrobiologii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 33 62  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 59  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Neurologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 15  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział Udarowy
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 32 15  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 53  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 35  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4      Telefon: 15 843 31 35  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Chorób Dziecięcych
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - ginekologiczny pododdziału pobytu krótkoterminowego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Laryngologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgiczny - pododdział pobytu krótkoterminowego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Ortopedyczno-Urazowy - pododdział pobytu krótkoterminowego
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Izb Przyjęć
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Dział Diagnostyki Medycznej
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Centralna Sterylizacja
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Stacja Dializ
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Nefrologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Psychirtyczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Kardiologiczny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział Żywnosci, Żywienia, Przedmiotu Użytku
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Wszczepiania i Kontroli Rozruszników Serca
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Detoksykacji (Alkoholowy)
   Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Dziecięcych
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - ginekologiczny pododdziału pobytu krótkoterminowego
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Laryngologiczny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oddział Noworodków i Wcześniaków
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Chirurgiczny - pododdział pobytu krótkoterminowego
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Neurologiczny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Ortopedyczno-Urazowy - pododdział pobytu krótkoterminowego
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Rehabilitacji
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół Izb Przyjęć
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Dział Diagnostyki Medycznej
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Centralna Sterylizacja
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Stacja Dializ
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział Nefrologiczny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oddział Psychirtyczny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Kardiologiczny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Dział Żywnosci, Żywienia, Przedmiotu Użytku
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Wszczepiania i Kontroli Rozruszników Serca
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Detoksykacji (Alkoholowy)
    Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Laryngologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Onkologiczna z salą chemioterapii
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Hematologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Onkologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chemioterapii
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Zakład Pomocy Doraźnej Pogotowia Ratunkowego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stalowa Wola, Staszica 4 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Stalowa Wola, Staszica 4     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • Ośrodek Diagnostyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stalowa Wola, Stanisława Staszica 4 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)