Przychodnia Zdrowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 1 Maja 65 (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 251 25 33

Jednostki - Przychodnia Zdrowie

 • Przychodnia Zdrowie

  Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 251 25 33
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet USG
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej POZ
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65      Telefon: 41 251 25 33  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia