ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ-AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. SZPITALNA 1 (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 253 14 43

Jednostki - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W...

 • Przychodnie Specjalistyczne

  Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 253 14 43
  Email: zoz@zoz.com.pl
  Witryna: www.zoz.com.pl
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Pulmonologiczno - Alergologiczna Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Neurologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Gastrologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Onkologicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Ginekologiczno - Położniczej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Urologicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Pracowni Endoskopowej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgicznej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Anestezjologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Laryngologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Gastrologiczna
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
  • Poradnia Odwykowa
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Anestezjologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Laryngologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chirurgiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Ortopedyczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Neurologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Gastrologiczna
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   • Poradnia Odwykowa
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   • Poradnia Leczenia Padaczki
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1     
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Skarżysko-Kamienna, UL. SZPITALNA 1