Przychodnia Ziołolecznictwa Zakonu Bonifratrów pw. św. Ryszarda Pampuri

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sapieżyńska 3 (00-215 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22635360