Przychodnie Miejskie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Apteczna 7 (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 041 252 37 99

Jednostki - Przychodnie Miejskie

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Zdrowie środowiskowe
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2

  Skarżysko-Kamienna, Legionów 104 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 253 05 77
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104      Telefon: 041 253 05 77  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Rejonowa Nr 4 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, Zielna 12 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • USG
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ginekologiczno Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
 • Przychodnia Rejonowa Nr 3

  Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 041 253 27 13
  Email: spzozprzychodnie@poczta.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Skarżysko-Kamienna, Apteczna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
 • Pracownia Diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, Zielna 12 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Pracownia Diagnostyczna
   Skarżysko-Kamienna, Zielna 12     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
 • Przychodnia Rejonowa Nr 5 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95     
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95     
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, Legionów 104 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia Kinezyterapii
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Skarżysko-Kamienna, Legionów 104     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 65     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna