Przychodnia "MEDICUS X"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Apteczna 8A (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 252 51 00

Jednostki - Przychodnia "MEDICUS X"

 • Przychodnia "MEDICUS X"

  Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 252 51 00
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 041 252 51 00  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 412525100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 412525100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Skarżysko-Kamienna, Apteczna 8A      Telefon: 412525100  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu