Przychodnie Specjalistyczne Barska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Barska 13 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 542334000

Jednostki - Przychodnie Specjalistyczne Barska

 • Przychodnie Specjalistyczne

  Włocławek, Barska 13 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542334000
  Email: szpital@szpitalbarska.pl
  Witryna: www.szpitalbarska.pl
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Kardiologia
  • Punkt Poboru Materiału Laboratoryjnego
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo
  • Poradnia Okulistyczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Włocławek, Barska 13      Telefon: 542334000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Włocławek, Barska 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
    Włocławek, Barska 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
 • Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim

  Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3 (kujawsko-pomorskie / powiat Lubień Kujawski miasto)
  Telefon: 542843195
  Email: szpital@szpitalbarska.pl
  Witryna: www.szpitalbarska.pl
  • Poradnia Ogólna
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarska Pediatryczna
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczna
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Położnej
   Lubień Kujawski, Żwirki i Wigury 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
 • Ośrodek Zdrowia w Boniewie

  Boniewo, Szkolna 32a (kujawsko-pomorskie / powiat Boniewo)
  Telefon: 542840455
  Email: szpital@szpitalbarska.pl
  Witryna: www.szpitalbarska.pl
  • Poradnia Ogólna
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarska Pediatryczna
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Stomatologiczna
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Położnej
   Boniewo, Szkolna 32a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
 • Ośrodek Zdrowia w Wielgiem

  Wielgie, Starowiejska 87 (kujawsko-pomorskie / powiat Wielgie)
  Telefon: 542820409
  Email: szpital@szpitalbarska.pl
  Witryna: www.szpitalbarska.pl
  • Poradnia Ogólna
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarska Pediatryczna
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Położnej
   Wielgie, Starowiejska 87     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne