Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Tochtermana 1 (26-610 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 3615100

Jednostki - Radomski Szpital Specjalistyczny im....

 • Szpital

  Radom, Tochtermana 1 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 361-51-42
  Email: org@rszs.regiony.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Oddział Kardiologiczny z Odcinkiem Jednego Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Odcinek Nefrologii
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Oddział Dializ
   Radom, Tochtermana 1     
   Stacja dializ
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dermatologiczny z Odcinkiem Dermatologii Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Neurologiczny
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rehabilitacji
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja dzienna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Odcinkiem Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział Neonatologii
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia i Pracownią Terapii Wewnątrznaczyniowej im. dr n.med. Tadeusza Chmielińskiego
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Angiografia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Angiografia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Angiologia
   • Angiografia - Angiologia
  • Oddział Ortopedyczno-Urazowy
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Urologii z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia z Pracownią Litotrypsji im. Dr Zenona Wasilewskiego
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Inne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Izba przyjęć oraz izby przyjęć oddziałów; ginekologiczno-położniczego, dziecięcego, obserwacyjno-zakaźnego, rehabilitacji
   Radom, Tochtermana 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny ( chirurgiczny z centralną sterylizatornią, ginekologiczny, okulistyczny )
   Radom, Tochtermana 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka
   Radom, Tochtermana 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Patomorfologii im. prof. dr med. Witolda Hańskiego z Pracownią Histopatologiczną
   Radom, Tochtermana 1     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Medycyna sądowa
  • Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Laboratorium Analityczne
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Radiologii Klasycznej
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia RTG
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Mammografii
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
   Radom, Tochtermana 1     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Radom, Tochtermana 1     
   Pracownia hemodynamiki
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Pododdział Udarowy
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział neurochirurgiczny
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział ortopedyczno-urazowy II
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział otolaryngologiczny
   Radom, Tochtermana 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział zabiegowy jednego dnia
   Radom, Tochtermana 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział neurochirurgiczny
    Radom, Tochtermana 1     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oddział ortopedyczno-urazowy II
    Radom, Tochtermana 1     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział otolaryngologiczny
    Radom, Tochtermana 1     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oddział zabiegowy jednego dnia
    Radom, Tochtermana 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej