Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego - ZOD z ZPO i ZOL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Tochtermana 1 (26-610 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 36-15-100

Jednostki - Radomski Szpital Specjalistyczny im....

 • Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym

  Radom, Tochtermana 1 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 361-55-44
  Email: org@rszs.regiony.pl
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Radom, Tochtermana 1     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby zakaźne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Fizjoterapia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Radom, Tochtermana 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby zakaźne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Fizjoterapia
  • Hospicjum stacjonarne
   Radom, Tochtermana 1     
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna