SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU AKADEMICKIE CENTRUM OPIEKI AMBULATORYJNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 58 (50-369 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 071 784 20 01

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL...

 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Pasteura 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Wewnętrzny
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział Chorób Zawodowych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział chorób zawodowych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Pracownia Ultrasonografii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Gastroskopii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Toksykologii i Metabolizmu Komórki
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biotoksykologii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Pasteura 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hipertensjologia
  • Oddział Nadciśnienia Tętniczego
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Pracownia Holterowska, EKG i RR
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nadcisnienia tętniczego
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Oddział Chorób Serca i Naczyń
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Hematologicznego
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Leczenia Cytostatycznego
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ginekologii Septycznej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Diabetologiczno-Położniczy
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia Radioterapii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Brachyterapii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Opieki Paliatywnej Dla Dzieci
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Laboratorium Biochemiczne
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Hematologiczne
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
  • Laboratorium Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium A
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Kardiologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Pasteura 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Kardiologiczny
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna A
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia Monitorowania Zaburzeń Rytmu Serca
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Echokardiologicznych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Echografii Jamy Brzusznej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Przepływów Obwodowych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Angiologia
  • Pracownia Biochemiczna
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Izotopowa
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Medycyna nuklearna
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Pasteura 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Oddział Wszczepiania Rozruszników i Elektrofizjologii Serca
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Oddział Kardiodiagnostyki Inwazyjnej
   Wrocław, Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna B
   Wrocław, Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Wrocław, Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Badań Naczyniowych
   Wrocław, Pasteura 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Angiologia
 • Klinika Chirurgii Serca Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Kardiochirurgii Żeński
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Kardiochirurgii Męski
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Pooperacyjny
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Nieinwazyjna - USG Serca
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Nieinwazyjna - EKG i Testy Wysiłkowe
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Żeński
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Męski
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna Konsultacyjna
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium)
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Histopatologii i Biopsji Cienkoigłowej
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
  • Chirurgia Naczyniowa
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
 • Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Chałubińskiego 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Otolaryngologiczny Żeński
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Męski
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dziecięca
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Wideosroboskopowa
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Audiologiczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Słuchu
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Słuchowych i Potencjałów Wywołanych
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Elekronystagmografii i Posturografii
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rynologiczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Słuchu
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium)
   Wrocław, Chałubińskiego 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
 • Klinika Okulistyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Chałubińskiego 2A (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Okulistyczny Pooperacyjny I
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny Pooperacyjny II
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny Dziecięcy
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Jaskry
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Oka
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Pola Widzenia
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
  • Pracownia Badań i Leczenia Rogówki
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Laseroterapii
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Sala Zabiegowa
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Izba Przyjęć ( z ambulatorium)
   Wrocław, Chałubińskiego 2A     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Chałubińskiego 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia Techników Dentystycznych
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia dziecięca
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium)
   Wrocław, Chałubińskiego 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

  Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 784 26 51
  • Pracownia RTG diagnostyki ginekologicznej
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG - ogólna
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG - Internistyczna
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i Mammografii
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografu Komputerowego
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Pediatrycznej
   Wrocław, M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Pediatria
 • Klinika Psychiatrii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Pasteura 10 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Wrocław, Pasteura 10     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kobiet
   Wrocław, Pasteura 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych)
   Wrocław, Pasteura 10     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Psychiatryczna (Konsultacyjna)
   Wrocław, Pasteura 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zaburzeń Związanych ze Stresem
   Wrocław, Pasteura 10     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Nefrologii Pediatrycznej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Stacja Dializ
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Stacja dializ dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Urologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Badań Urodynamicznych
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
 • PRZYCHODNIA KLINICZNA

  Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 784 20 01
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58      Telefon: 71 784 26 81  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna-Osteoporozy
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Transplantacji Szpiku
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Nowotworów Krwi
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Gastroenterologii i Zaburzeń Metabolicznych Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych u Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Wątroby Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia HIV i AIDS Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS) dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Hematologiczna Dziecięca
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Onkologiczna Dziecięca
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Skaz Krwotocznych Dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia nowotworów krwi dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Transplantologii - Przeszczepów Szpiku Kostnego u Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Genetyczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia genetyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych)
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • OŚRODEK DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ

  Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 784 20 01
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Radiofarmacja
  • Pracownia Cytogenetyki
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Techniki specjalne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna