Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 1 Maja 1 (22-230 Wola Uhruska)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Wola Uhruska
tel.: 82-5915002

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Ośrodek Zdrowia

  Wola Uhruska, 1 Maja 1 (lubelskie / powiat Wola Uhruska)
  Telefon: 82 5915002
  Email: czeslaw.parol@interia.pl
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Epidemiologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Epidemiologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczna
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet stomatologiczny
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wola Uhruska, 1 Maja 1      Telefon: 82 5915002  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy i EKG/gabinet szczepień ochronnych
   Wola Uhruska, 1 Maja 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet zabiegowy i EKG/gabinet szczepień ochronnych
    Wola Uhruska, 1 Maja 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna