Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 1 placówek medycznych)

Wola Uhruska, 1 Maja 1 (Wola Uhruska)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji