Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOMEDIC" w Kielcach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: J.Ch.Paska 6 (25-113 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 041 362 91 06

Jednostki - Specjalistyczny Zakład Opieki...

 • Przychodnia

  Kielce, J.Ch.Paska 6 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 362 91 06
  Email: domedic@wp.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Geriatryczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, J.Ch.Paska 6      Telefon: 41 362 91 06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla dzieci
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, J.Ch.Paska 6     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Alergologiczna Dla dzieci
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Geriatryczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Lekarza POZ
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Okulistyczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Okulistyczna
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
    Kielce, J.Ch.Paska 6     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy
    Kielce, J.Ch.Paska 6