Szpital Biziela

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Ujejskiego 75 (85-168 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 052 3655799

Jednostki - Szpital Biziela

 • Szpital Biziela

  Bydgoszcz, Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 052 3655799
  Email: kancelaria@biziel.pl
  • Klinika Alergologii, Imunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia onkologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem ,,N"-
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Inna - Neonatologia
  • Klinika Kardiologii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Oddział Otolarygologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziłem Chirurgii Sczękowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Oddział Neurologii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia Oparzeń
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Apteka Szpitalna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • USG - Kardiologia
   • USG - Angiologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Intensywna Terapia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Pododdział Reumo-ortopedii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Udarowy
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Intensywna Terapia Alergologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
  • Intensywny Nadzór Internistyczny
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziłem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapia Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziłem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapia Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia