Zespół Poradni i Przychodni Biziel

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ujejskiego 75 (85-168 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 36 55 799

Jednostki - Zespół Poradni i Przychodni Biziel

 • Zespół Poradni i Przychodni Biziel

  Bydgoszcz, Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 36 55 799
  Email: kancelaria@biziel.pl
  Witryna: www.biziel.pl
  • Przychodnia Alergologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna z Parcownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Serca
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Prenatalna Poradnia Genetyczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomijna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Wojewódzka Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy z Preluksacją
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Hematologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradnia Nowotworów Krwi
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradania Urologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Urologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczn Dziecięca
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
  • Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
  • Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Diabetologia
  • Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Endokrynologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Szpitalny Zakład Rehabilitacji - Poradnia Rhabilitacyjna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szpitalny Zakład Rehabilitacji - Zakład Usprawniania Leczniczego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
  • Szpitalny Zakład Patomorfologii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Zakład patomorfologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Szpitalny Zakład Krwiolecznictwa
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Regionalny Bank Tkanek
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego (ESWL)
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Pracowania EKG
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracowania Endoskopii i USG
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracowani Immunologiczno-Alergologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Immunologia kliniczna
   • Inne - Alergologia
  • Specjalistyczna Pracowania Endoskopii Zabiegowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Specjalistyczna Pracowania Ultarasonografii z Ultarsonografia Endoskopową
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia USG
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracowania Motoryki Przewodu Pokarmowego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Gastroenterologia
  • Pracowania Diagnostyki Chorób Serca
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Specjalistyczna Pracowania Endoskopowa
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracowania Angiografii i Hemodynamiki
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Naczyń
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Angiologia
  • Poradnia Wszczepiania i Kontroli Stymulatorów
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia USG
   • USG - Reumatologia
  • Pracownia Densytometryczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Reumatologia
  • Pracownia Kapilaroskopii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Reumatologia
  • Pracownia Leczenia Biologicznego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Wczesnego Wykrywania Zapaleń Stawów
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Centrum Endoskopii Zabiegowej - Pracownia Endoskopii
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Centrum Endoskopii Zabiegowej - Poradnia Chorób Jelitowych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Specjalistyczna Pracownia USG
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Organizacji, Marketingu i Controllingu Medycznego
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Wyjazdowy Zespół "N"
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zaburzeń Wad Rozwojowych Dzieci
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
  • Punkt Pobrań
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Immunologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75      Telefon: 52 36 55 799  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Owrzodzeń Goleni
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Terapii Osteroporozy
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Audiologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Osteoporozy
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Dział Szkolenia Pielęgniarek i Położnych
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Leczenia Owrzodzeń Goleni
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
    • Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna sportowa
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Terapii Osteroporozy
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Audiologiczna
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Osteoporozy
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   • Dział Szkolenia Pielęgniarek i Położnych
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Dermatologiczna
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Andrologiczna
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Poradnia Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Usługi pielęgnacyjne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia Stomatologiczna
    Bydgoszcz, Ujejskiego 75     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa