Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FEMINA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościerska 9 (89-604 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 606-330-485

Jednostki - NZOZ FEMINA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FEMINA

  Chojnice, Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 606-330-485
  Email: justynawelnicka@wp.pl
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 606 330 485  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 606 330 485  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne