Szpital EuroMedic MEDICAL CENTER dr n. med. Tomasz Ludyga

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 92 (40-519 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 7074200

Jednostki - Szpital EuroMedic MEDICAL CENTER dr...

 • Szpital EuroMedic MEDICAL CENTER dr n. med. Tomasz Ludyga

  Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 7074200
  Email: sekretariat@euromedic.com.pl
  Witryna: www.euromedic.com.pl
  • Izba przyjęć
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Blok operacyjny
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział kardiologii
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgiczny
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział okulistyczny
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Zakład elektrofizjologii
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział wszczepiania rozruszników
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia hemodynamiki
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
  • Apteka szpitalna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92      Telefon: 32 70 74 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia EMG
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EEG
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia EMG
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pracownia EEG
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia urologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia lekarza POZ
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zespół transportu sanitarnego
    Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 92     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna